Kada se događaj EXPO 2027 završi, trajno nasleđe će stajati kao svedočanstvo napretka naše nacije. Beograd će doživeti izuzetnu transformaciju, a novi infrastrukturni i transportni sistemi će preoblikovati njegov pejzaž. Mesta koja ostaju postaće trajni simboli povezanosti i jedinstva, i na taj način će usidriti budućnost grada. EXPO putovanje će otelotvoriti otpornost, jedinstvo i bezgranični potencijal, inspirišući generacije koje dolaze svojim nasleđem inovacija i saradnje.
Beogradski sajam
Značajan deo prostora rezervisanog za organizaciju EXPO 2027 Beograd, prerašće u lokaciju novog Beogradskog sajma i u tu svrhu će iskoristiti prednosti vrhunske dostupnosti i fleksibilnosti novog prostora. Nova lokacija Beogradskog sajma zamišljena je kao raznovrsna, održiva i destinacija puna života, koja odražava rast i razvoj našeg grada, dok istovremeno nudi mesto svetskog nivoa za organizaciju događaja, kulturnih dešavanja i aktivnosti zajednice.
Muzej EXPO 2027
U projektovanju Nacionalnog paviljon, inicijalno za EXPO 2027, vodili smo se multifunkcionalnim pristupom koji predviđa tri namene ovog prostora: da služi razvoju kulture, obrazovanja i zajednice. Na ovaj način se istovremeno obezbeđuje njegova neprekidna relevantnost i životnost u urbanom tkivu ovog grada. Održavajući svoj status istorijskog i kulturnog epicentra, ovaj prostor će nastaviti da čuva eksponate koji će predstavljati najvažnije događaje sa EXPO 2027 i bogatu istoriju učestvovanja Republike Srbije na međunarodnim izložbama. Ova stalna muzejska postavka će negovati uspomene i dostignuća sa EXPO 2027 i služiti kao obrazovni resurs, koji će posetiocima pružiti uvid u kulturna i tehnološka postignuća prikazana na ovim globalnim događajima.
Auditorijum
Auditorijum, prvobitno dizajniran sa ciljem da dopuni aktivnosti EXPO 2027, ima potencijal da posluži za različite namene nakon završavanja izložbe. Njegova koncepcija na otvorenom pogodna je za održavanje nastupa i događaja koji koriste prirodni ambijent i održavaju se pod vedrim nebom. To mogu biti pozorišne produkcije, koncerti žive muzike, plesni recitali i filmske projekcije na otvorenom, koji bi mogli da privuku, kako stanovnike grada, tako i turiste, obogaćujući kulturni milje grada. Osim zabave, predviđeno je da Auditorijum ponudi i prostor za angažovanje zajednice. Može da se koristi za javna okupljanja, kao što su koncerti, kulturni festivali, lokalne pijace i sajmovi i na taj način ojača osećaj pripadnosti. Ovaj prostor se takođe može prilagoditi za velike radionice na otvorenom, seminare i obrazovne programe, što ga čini vrednim resursom za škole, univerzitete i druge obrazovne institucije.
Međunarodni Forum igre
Ovaj prostor ima za cilj da se pozicionira kao vrhunska platforma posvećena istraživanju, razvoju i primeni igre i stavlja naglasak na obrazovnu ulogu koju ona ima. Teži da postane interdisciplinarna mreža istraživača, naučnika, edukatora i praktičara u njihovom istraživanju i unapređenju razumevanja igre. Forum će biti posvećen podsticanju inovacija i razvijanju znanja u oblasti igre i zalagaće se za priznavanje i jačanje njene vitalne uloge u učenju, razvoju i interakciji među ljudima. Takođe će predstavljati sponu u premošćavanju jaza između teorije i prakse, kako bi se podvukao značaj igre kako u obrazovnim strategijama, tako u svakodnevnom životu. 
Centar kompetencija za inovacije i kreativnost
Centar služi kao plodno tle za inovacije na kom su dobrodošle nekonvencionalne ideje, kao i za eksperimentisanje i preuzimanje rizika, što je od suštinskog značaja za napredak i nova dostignuća. Ima za cilj da oformi zajednicu mislilaca, kreatora i činilaca ujedinjenih verom u potencijal igre. Centar nastoji da podstakne sinergiju kroz umrežavanje i realizaciju zajedničkih i multidisciplinarnih projekata, koji će dovesti do opipljivih rešenja i njihove primene u stvarnom svetu. Osim toga, ovde će se realizovati istraživanja i predstavljati sve koristi koje kreativnost i inovacija imaju od igre, a samim tim i podsticati uključivanje osnovnih principa igre u sektore kao što su obrazovanje i industrija. Cilj centra je da razvije i obezbedi različite resurse, alate i metodologije za besprekornu integraciju igre u svakodnevne prakse, sa fokusom na obezbeđivanje održivosti igre i njene kontinuirane uloge kao katalizatora kreativnosti i inovacija.
Centar za eksperimentisanje u muzikalnosti
Oaza za istraživanje zvuka i muzička otkrića, koja osnažuje pojedince da ispituju, proširuju i izraze svoju muzikalnost. U pitanju je inovativan i inkluzivan prostor u kom muzičari, kompozitori i entuzijasti svih profila mogu da se igraju sa zvukom, sarađuju i pomeraju granice tradicionalnog stvaranja muzike. Cilj je da se podstakne kreativnost, razvijaju talenti i i odneguje dinamična zajednica vezana jedinstvenom težnjom za muzičkim inovacijama i umetničkim razvojem.
Nacionalni centar za promociju sporta i fizičke aktivnosti
Centar koji se zalaže za negovanje kulture, zdravlja, blagostanja i izvrsnosti kroz sport i fizičku aktivnost. Njegova misija je da promoviše i potpomgne postizanje sveobuhvatnog razumevanja i većeg angažovanja u sportu, kroz proslavljanje prošlih postignuća i negovanje budućih uspeha. Centar ima za cilj da inspiriše pojedince i zajednice da prihvate aktivan način života i da shvate istorijski i kulturološki značaj sporta, kao i da ponudi znanje i resurse za postizanje boljih atletskih rezultata na svim nivoima.
Igralište Planeta – pametne urbane intervencije
Strukture „Igrališta Planeta“ za EXPO 2027 će biti prenete u urbani kontekst gradova i opština širom Republike Srbije. Ovaj proces podrazumeva pažljivo promišljanje i prilagođavanje tih instalacija određenim urbanim prostorima, koordinaciju transporta i postavljanja, kao i bezbedno integrisanje istih u gradski pejzaž sa fokusom na pristupačnost, bezbednost i estetsku harmoniju. U suštini, održive urbane intervencije inspirisane nasleđem EXPO 2027 imaju za cilj transformisanje grada u živo, pulsirajuće platno za obrazovanje i zabavu. Ovi prostori će poboljšati estetsku i kulturnu privlačnost grada i promovisaće održivost životne sredine i blagostanje zajednice, inkorporirajući principe igre, učenja i ekološke odgovornosti u urbani život.
Beogradski sajam
Značajan deo prostora rezervisanog za organizaciju EXPO 2027 Beograd, prerašće u lokaciju novog Beogradskog sajma i u tu svrhu će iskoristiti prednosti vrhunske dostupnosti i fleksibilnosti novog prostora. Nova lokacija Beogradskog sajma zamišljena je kao raznovrsna, održiva i destinacija puna života, koja odražava rast i razvoj našeg grada, dok istovremeno nudi mesto svetskog nivoa za organizaciju događaja, kulturnih dešavanja i aktivnosti zajednice.
Muzej EXPO 2027
U projektovanju Nacionalnog paviljon, inicijalno za EXPO 2027, vodili smo se multifunkcionalnim pristupom koji predviđa tri namene ovog prostora: da služi razvoju kulture, obrazovanja i zajednice. Na ovaj način se istovremeno obezbeđuje njegova neprekidna relevantnost i životnost u urbanom tkivu ovog grada. Održavajući svoj status istorijskog i kulturnog epicentra, ovaj prostor će nastaviti da čuva eksponate koji će predstavljati najvažnije događaje sa EXPO 2027 i bogatu istoriju učestvovanja Republike Srbije na međunarodnim izložbama. Ova stalna muzejska postavka će negovati uspomene i dostignuća sa EXPO 2027 i služiti kao obrazovni resurs, koji će posetiocima pružiti uvid u kulturna i tehnološka postignuća prikazana na ovim globalnim događajima.
Auditorijum
Auditorijum, prvobitno dizajniran sa ciljem da dopuni aktivnosti EXPO 2027, ima potencijal da posluži za različite namene nakon završavanja izložbe. Njegova koncepcija na otvorenom pogodna je za održavanje nastupa i događaja koji koriste prirodni ambijent i održavaju se pod vedrim nebom. To mogu biti pozorišne produkcije, koncerti žive muzike, plesni recitali i filmske projekcije na otvorenom, koji bi mogli da privuku, kako stanovnike grada, tako i turiste, obogaćujući kulturni milje grada. Osim zabave, predviđeno je da Auditorijum ponudi i prostor za angažovanje zajednice. Može da se koristi za javna okupljanja, kao što su koncerti, kulturni festivali, lokalne pijace i sajmovi i na taj način ojača osećaj pripadnosti. Ovaj prostor se takođe može prilagoditi za velike radionice na otvorenom, seminare i obrazovne programe, što ga čini vrednim resursom za škole, univerzitete i druge obrazovne institucije.
Međunarodni Forum igre
Ovaj prostor ima za cilj da se pozicionira kao vrhunska platforma posvećena istraživanju, razvoju i primeni igre i stavlja naglasak na obrazovnu ulogu koju ona ima. Teži da postane interdisciplinarna mreža istraživača, naučnika, edukatora i praktičara u njihovom istraživanju i unapređenju razumevanja igre. Forum će biti posvećen podsticanju inovacija i razvijanju znanja u oblasti igre i zalagaće se za priznavanje i jačanje njene vitalne uloge u učenju, razvoju i interakciji među ljudima. Takođe će predstavljati sponu u premošćavanju jaza između teorije i prakse, kako bi se podvukao značaj igre kako u obrazovnim strategijama, tako u svakodnevnom životu.
Centar kompetencija za inovacije i kreativnost
Centar služi kao plodno tle za inovacije na kom su dobrodošle nekonvencionalne ideje, kao i za eksperimentisanje i preuzimanje rizika, što je od suštinskog značaja za napredak i nova dostignuća. Ima za cilj da oformi zajednicu mislilaca, kreatora i činilaca ujedinjenih verom u potencijal igre. Centar nastoji da podstakne sinergiju kroz umrežavanje i realizaciju zajedničkih i multidisciplinarnih projekata, koji će dovesti do opipljivih rešenja i njihove primene u stvarnom svetu. Osim toga, ovde će se realizovati istraživanja i predstavljati sve koristi koje kreativnost i inovacija imaju od igre, a samim tim i podsticati uključivanje osnovnih principa igre u sektore kao što su obrazovanje i industrija. Cilj centra je da razvije i obezbedi različite resurse, alate i metodologije za besprekornu integraciju igre u svakodnevne prakse, sa fokusom na obezbeđivanje održivosti igre i njene kontinuirane uloge kao katalizatora kreativnosti i inovacija.
Centar za eksperimentisanje u muzikalnosti
Oaza za istraživanje zvuka i muzička otkrića, koja osnažuje pojedince da ispituju, proširuju i izraze svoju muzikalnost. U pitanju je inovativan i inkluzivan prostor u kom muzičari, kompozitori i entuzijasti svih profila mogu da se igraju sa zvukom, sarađuju i pomeraju granice tradicionalnog stvaranja muzike. Cilj je da se podstakne kreativnost, razvijaju talenti i i odneguje dinamična zajednica vezana jedinstvenom težnjom za muzičkim inovacijama i umetničkim razvojem.
Nacionalni centar za promociju sporta i fizičke aktivnosti
Centar koji se zalaže za negovanje kulture, zdravlja, blagostanja i izvrsnosti kroz sport i fizičku aktivnost. Njegova misija je da promoviše i potpomgne postizanje sveobuhvatnog razumevanja i većeg angažovanja u sportu, kroz proslavljanje prošlih postignuća i negovanje budućih uspeha. Centar ima za cilj da inspiriše pojedince i zajednice da prihvate aktivan način života i da shvate istorijski i kulturološki značaj sporta, kao i da ponudi znanje i resurse za postizanje boljih atletskih rezultata na svim nivoima.
Igralište Planeta – pametne urbane intervencije
Strukture „Igrališta Planeta“ za EXPO 2027 će biti prenete u urbani kontekst gradova i opština širom Republike Srbije. Ovaj proces podrazumeva pažljivo promišljanje i prilagođavanje tih instalacija određenim urbanim prostorima, koordinaciju transporta i postavljanja, kao i bezbedno integrisanje istih u gradski pejzaž sa fokusom na pristupačnost, bezbednost i estetsku harmoniju. U suštini, održive urbane intervencije inspirisane nasleđem EXPO 2027 imaju za cilj transformisanje grada u živo, pulsirajuće platno za obrazovanje i zabavu. Ovi prostori će poboljšati estetsku i kulturnu privlačnost grada i promovisaće održivost životne sredine i blagostanje zajednice, inkorporirajući principe igre, učenja i ekološke odgovornosti u urbani život.