Međunarodni biro za izložbe (BIE) je međuvladina organizacija zadužena za nadgledanje i regulisanje svetskih izložbi, koja ove poslove obavlja od 1931. godine.
EXPO je globalni događaj koji okuplja svet u velikom i zajedničkom poduhvatu pronalaženja rešenja za izazove sa kojima se čovečanstvo suočava.

EXPO izložbe pružaju mogućnost da se svetu predstave najnovija arhitektonska, tehnološka, naučna i druga otkrića. Njihovu zaostavštinu čine, između ostalog, Ajfelov toranj u Parizu, Atomijum u Briselu, Okeanarijum i novi sajam u Lisabonu, naučne i tehničke inovacije kao što su televizija, naizmenična struja, telefon, touchscreen tehnologija, ali i kornet za sladoled.

Prema pravilima biroa, postoje tri vrste EXPO izložbi:
1. Svetske izložbe,
2. Specijalizovane izložbe i
3. Hortikulturalne izložbe.
Specijalizovane izložbe, poput ove koja će se održati u Beogradu 2027. godine, predstavljaju globalni događaji koji treba da odgovori na specifičnu temu koja se tiče čovečanstva i traju tri meseca.
Beograd je dobio priliku da bude domaćin Specijalizovane EXPO izložbe od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pobedivši špansku Malagu, američku Minesotu, tajlandski Puket i argentinski Bariloče.
Tema izložbe u Beogradu je „Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“ i bavi se značajem igre, sporta i muzike i njihovom doprinosu razvoju čovečanstva.
Oko 120 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija učesnika imaće priliku da na 25 hektara izložbenog prostora odgovori na zadatu temu predstavljanjem kroz različite programe i aktivnosti.
Procenjuje se da će našu zemlju tokom trajanja izložbe posetiti oko 3 miliona (jedinstvenih) domaćih i stranih posetilaca.
EXPO 2027 Beograd će za sobom ostaviti novu infrastrukturu, unapređenje pristupne i transportne mreže, kao i primenu najmodernijih tehnologija. Takođe će uključivati trajne prostore i objekte – izložbene hale i otvorene prostore, čime će Srbija imati kapacitete da odgovori na potrebe društva organizujući takmičenja i manifestacije kako lokalnog, tako i međunarodnog obima.
Pitanja i odgovori

Kada i gde se održava EXPO 2027 Beograd?

Beograd i Srbija će u periodu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine biti domaćini Specijalizovane Expo izložbe. EXPO 2027 Beograd će se održati na posebnom prostoru na teritoriji Gradske opštine Surčin, nedaleko od Aerodroma „Nikola Tesla“, i to na 25 hektara izložbenog prostora.

Kakva su očekivanja po pitanju broja izlagača i posetilaca?

Procenjuje da će oko 120 zemalja, kao i međunarodnih organizacija i kompanija uzeti učešće u Specijalizovanoj izložbi, a da će Srbija ugostiti više oko 3 miliona domaćih i stranih posetilaca, odnosno, da ćemo imati 4,5 miliona sveukupnih poseta tokom tri meseca trajanja izložbe.

Koja je tema Specijalizovane EXPO izložbe u Beogradu?

Specijalizovane izložbe, zvanično poznate kao „Međunarodno priznate izložbe“, su globalni događaji osmišljeni da odgovore na izazove sa kojim se čovečanstvo suočava. Tema Specijalizovane izložbe u Beogradu je „Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“ i bavi se značajem igre, sporta i muzike i njihovom doprinosu razvoju čovečanstva.

Zbog čega je odabrana igra kao motiv izložbe?

Kako igra predstavlja važan deo ljudskog razvoja i evolucije, ne samo u ranom detinjstvu već i tokom celog života, igra za čovečanstvo odražava globalna pitanja i izazove daljeg ljudskog razvoja u okruženju koje se brzo menja u digitalnom i tehnološkom društvu. EXPO 2027 Beograd promoviše igru kao ljudsku supermoć i temelj ljudske otpornosti i osnaživanja, ali istovremeno i na to da igra poziva na zajedništvo, ujedinjenje i kreativnost. Igra(j) za čovečanstvo je centralna tema izložbe koja ističe koliko je nužno neprestano iznova tumačiti i osmišljavati svet oko nas kroz prizmu igre i razigranosti. Ona se grana u tri tematske celine koje razmatraju igru kao nezaobilazni deo ljudskog napretka i razvoja, kao i različite oblike u kojima se javlja.

  • Moć igre
  • Igra(j) za napredak
  • Igrajte se zajedno

EXPO je globalni događaj koji okuplja svet u velikom i zajedničkom poduhvatu pronalaženja rešenja za izazove sa kojima se čovečanstvo suočava. Ove događaje organizuje zemlja domaćin, koja prethodno kroz proces kandidature osvoji najviše glasova zemalja članica BIE. Ovi događaji okupljaju milione posetilaca i smatraju se katalizatorom promena u zemljama domaćina, posebno imajući u vidu da EXPO ima transformativnu moć u oblikovanju percepcije zemlje domaćina u svetu i skretanje pažnje na kapacitete i dostignuća te zemlje. Istovremeno, EXPO je prilika za promociju diplomatije, a ekonomski i kulturni razvoj koji proizilazi iz organizacije EXPO je podsticaj za trajnu urbanu transformaciju, kako na arhitekturu, urbanističko planiranje, saobraćaj, tako i na nematerijalne oblasti, poput kulture, obrazovanja.

Prema pravilima Međunarodnog biroa za izložbe BIE (Bureau International des Expositions, BIE), postoje tri vrste izložbi: Svetske izložbe (održavaju se na svakih pet godina, traju najviše do šest meseci), Specijalizovane izložbe (održavaju se jednom u intervalu između dve svetske izložbe, traju do tri meseca), i Hortikulturne izložbe (održavaju se između dve svetske, sa razmakom od najmanje dve godine, a traju najviše do šest meseci).

EXPO Svetske izložbe predstavljaju globalno okupljanje nacija posvećeno pronalaženju rešenja za hitne izazove našeg vremena. Ove izložbe zanimljive su posebno jer su se na njima prvi put javnosti predstavila neka od najvećih tehnoloških i naučnih dostignuća svog vremena, kao što su naizmenična struja, telefon, touchscreen tehnologija i mnoga druga. Takođe, EXPO izložbe su ostavile svetu trajna arhitektonska nasleđa i neke od najpoznatijih građevina na svetu kao što su Ajfelov toranj u Parizu ili Atomium u Briselu, Okeanarijum i novi sajam u Lisabonu.

Beograd i Srbija biće 2027. godine domaćin Specijalizovane EXPO izložbe i predstaviti se kao svetska prestonica obrazovanja, kulture i inovacija. Beograd je na Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu pobedio u oštroj konkurenciji špansku Malagu, američku Minesotu, tajlandski Puket i argentinski Bariloče. Kao domaćin ovog skupa, Beograd se pridružuje 170 godina dugoj istoriji događaja koji su menjali svet i pomerali civilizacijske granice.

U narednim godinama nas očekuje veliki broj događaja i manifestacija na kojima ćemo predstaviti EXPO 2027 Beograd. Takođe, i mi ćemo organizovati manifestacije koje će na pravi način najaviti sve ono što se može očekivati 2027. godine u Beogradu. Pored toga, bićemo domaćini i stručnih skupova i simpozijuma, koji će imati za cilj uključivanje relevantnih institucija i organizacija, kao i ambasadora projekta. Iako EXPO izložbe same po sebi nose veliku zainteresovanost sveta, pa i medija, želimo da maksimalno iskoristimo priliku da i pre i tokom izložbe pokažemo sva naša dostignuća i kapacitete, kako bismo obezbedili dugoročne saradnje, partnerstva i investicije. Projekat EXPO 2027 Beograd biće predstavljen na EXPO izložbi u Osaki 2025. godine, gde ćemo imati priliku da se na najbolji način prezentujemo okupljenim delegacijama iz čitavog sveta.

U susret održavanju EXPO 2027 Beograd, planirane su brojne aktivnosti. Jedna grupa aktivnosti su različite umetničke intervencije u više gradova Srbije sa ciljem da se građani informišu o izložbi.. Druga grupa promoviše koncept “Igra(j) za čovečanstvo” da bi kroz strukturisanu igru u obrazovnim institucijama preneo vrednosti i značaj igre široj javnosti. Ishodi ovih aktivnosti biće prezentovani tokom događaja kroz postavke u zatvorenom i na otvorenom prostoru EXPO-a. Nudeći raznovrsna iskustva pre i posle glavnog događaja, EXPO se igra prostornim i vremenskim ograničenjima, prevazilazi fizičke granice i širi se izvan konvencionalnih okvira. Razigranost počinje mnogo pre ceremonije otvaranja, a nastavlja se i posle kroz baštinu muzejskog tipa.

Očekuje se da će organizacija EXPO 2027 Beograd za posledicu imati širok spektar socio-ekonomskih promena od dobrobiti kako za lokalno stanovništvo, tako i za grad Beograd, Republiku Srbiju i širi region.

Kako će Beograd 2027. godine biti globalni centar za razmenu ideja, imaćemo prilike da vidimo najnovije tehnološke trendove predstavljene na Izložbi. Izložba posebno ističe ključnu ulogu igre u poboljšanju međusobnog razumevanja, podsticanju inovacija i olakšavanju međuljudskih kontakata, a za to je potrebno da se realizuje širok dijapazon infrastrukturnih razvojnih projekata. Ova infrastruktura biće izgrađena kako bi se ispunili neposredni operativni zahtevi realizacije izložbe, ali takođe ima za cilj da donese trajne, održive koristi za zajednicu. Zaostavština EXPO 2027 podrazumeva novu fizičku infrastrukturu, unapređenje pristupne i transportne mreže, kao i primenu najmodernijih tehnologija. Takođe će uključivati trajne prostore i objekte – izložbene hale i otvorene prostore, čime će biti stvoren čitav jedan novi univerzum. Doprineće i produbljenom razumevanju za organizaciju i upravljanje ovakvim događajima, a samim tim će uvesti nove pristupe u povezivanju ljudi, jačanju ekonomije i uspostavljanju kontakata među ljudima.

Specijalizovana EXPO izložba će biti održana na prostoru koji je saobraćajno odlično povezan između beogradske obilaznice i auto-puta „Miloš Veliki”, u blizini Aerodroma „Nikola Tesla”. Tu će biti izgrađen i Nacionalni stadion, Akvatik centar i novi sajam. Biće sagrađena i sva potrebna prateća saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura.

Kakve će biti prednosti novih građevinskih projekata po ekonomiju i život građana Srbije?

EXPO 2027 Beograd doprineće razvoju glavnog grada, ali i ekonomiji čitave zemlje. Organizacija izložbe uticaće na porast građevinskih radova, ali i izgradnju novih hotela, Nacionalnog stadiona, Sajma, rečne luke i dr. Organizacija ove manifestacije uticaće značajno na BDP Srbije, a najveći priliv očekuje se kroz ugostiteljstvo, turizam, hotelijerstvo i druge delatnosti. Posledično, to će značiti i veći privredni rast i snažniju ekonomiju. Sama manifestacija će, takođe, privući strani kapital u Srbiju koja postaje još zanimljivija destinacija za investiranje. EXPO 2027 Beograd će značajno uticati na povećanje zaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta. Biće izgrađeni veliki infrastrukturni projekti koji će se, nakon prenamene, koristiti dugo nakon same izložbe.

Postoje li procene broja turista koji će posetiti region tokom održavanja izložbe, kao i uticaja na srodne privredne grane (transport, ugostiteljstvo, hotelijerstvo)?

Beograd i Srbija će se tokom trajanja Izložbe predstaviti kao svetska prestonica obrazovanja, kulture, sporta, umetnosti i inovacija. Procenjuje se da će našu zemlju tokom tri meseca trajanja izložbe posetiti više od 4,2 miliona posetilaca. Svi oni, ali i medijska pažnja i interesovanje javnosti, pružaju šansu da svetu predstavimo naše privredne i tehnološke potencijale, nauku, kulturu, umetnost, istoriju, ali i viziju budućnosti Srbije, kao najvećeg regionalnog centra i prestonice inovacija i razvoja u ovom delu Evrope.

Postoji li procena ekonomskog uticaja EXPO-a na privredu Srbije?

Procenjuje se da će Srbija samo od izložbe i u toku njenog trajanja prihodovati oko 1.1 milijarda EUR, ne računajući sve aktivnosti pre i posle izložbe.

Pristupite svim materijalima
za medije vezanim za EXPO 2027
ispod
Za više detalja, slobodno nam se obratite na: [email protected]
Download
Download
Pristupite svim materijalima za medije vezanim za EXPO 2027 ispod
Za više detalja, slobodno nam se obratite na: [email protected]
Download
Download